Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na základě hlasování per rollam ze dne 4. 5. 2020 schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 50 Podpora vzniku sociálního bydlení VI. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 50 je do 27. 5. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.