Mapa projektů

Upozorňujeme, že data jsou postupně aktualizována, proto pro některé piktogramy či barvy nenaleznete relevantní projekty. Důvodem je postupné zahajování realizace projektů v programovém období 2021-2027.

 

Projekty v programovém období 2014-2020

Dokončené projekty


Integrovaný regionální program


Projekt: Bezbariérová přístavba pro uživatele odborného sociálního poradenství

Žadatel: Sociální agentura, o.p.s.

Příspěvek z EU: 2 805 468,44 Kč

   


Projekt: Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně

Žadatel: Dopravní podnik města Děčín a.s.

Příspěvek z EU: 111 013 000,50 Kč

   


Projekt: Nákup nízkoemisních minibusů pro MAD v Děčíně

Žadatel: Dopravní podnik města Děčín a.s.

Příspěvek z EU: 14 118 500,00 Kč


Projekt: Pořízení elektrobusů pro město Bílina

Žadatel: ARRIVA CITY s.r.o.

Příspěvek z EU: 28 627 064,66 Kč

 

 

 

 

 

 

 


Projekt: Sociálně terapeutická dílna pro dlouhodobě duševně nemocné klienty v oblasti gastronomie

Žadatel: Fokus Labe, z.ú.

Příspěvek z EU:  5 842 789,54 Kč


Projekt: Sociální bydlení - Palachova 3416, Chomutov

Žadatel: Statutární město Chomutov

Příspěvek z EU: 5 301 715,81 Kč


Projekt: Byty pro Chomutov

Žadatel: Institut pro rozvoj sociální ekonomiky z.s.

Příspěvek z EU: 5 634 613,14 Kč


Projekt: Azylový dům pro rodiny s dětmi - rekonstrukce a vybavení

Žadatel: Statutární město Chomutov

Příspěvek z EU: 2 764 237,03 Kč

 

 

 

 

 

 

 


 


Projekt: Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení

Žadatel: Statutární město Děčín

Příspěvek z EU: 1 618 131,13 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt: Kvalitními službami k úspěšné sociální inkluzi

Žadatel: Oblastní charita Most

Příspěvek z EU: 2 309 158,15 Kč


Projekt: Pořízení 3 ks nízkopodlažních tramvají

Žadatel: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

Příspěvek z EU: 86 330 250,00 Kč


Projekt: Udržitelná veřejná doprava - ITI

Žadatel: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Příspěvek z EU: 73 529 250,00 Kč

 

 

 

 

 


 


Projekt: Byty pro Most a Chomutov

Žadatel: Institut pro rozvoj sociální ekonomiky z.s.

Příspěvek z EU: 2 245 748,21 Kč

  


Projekt: OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU DPMUL

Žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Příspěvek z EU: 170 731 000,00 Kč

     


Projekt: OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU DPMUL II.

Žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Příspěvek z EU: 34 008 075,00 Kč


Projekt: Pořízení sociálních bytů v Mostě

Žadatel: Statutární město Most

Příspěvek z EU: 1 851 420,16 Kč


Projekt: Pořízení sociálních bytů v Mostě II.

Žadatel: Statutární město Most

Příspěvek z EU: 1 585 250,00 Kč


Projekt: Výkup sociálních bytů v Chomutově

Žadatel: Statutární město Chomutov

Příspěvek z EU: 6 541 600,00 Kč

    


Projekt: Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka

Žadatel: Město Krupka

Příspěvek z EU: 23 802 550,00 Kč


Projekt: Dopravní terminál Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní

Žadatel: Město Klášterec nad Ohří

Příspěvek z EU: 9 876 579,00 Kč


Projekt: Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné Chomutov

Žadatel: Fokus Labe z.ú.

Příspěvek z EU: 10 968 575,41 Kč


Projekt: Dobrý den

Žadatel: VITREUS z.s.

Příspěvek z EU: 2 038 910,30 Kč


Projekt: SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování

Žadatel: Ústecký kraj

Příspěvek z EU: 18 398 812,33 Kč


Projekt: SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář

Žadatel: Ústecký kraj

Příspěvek z EU: 44 604 246,66 Kč

  

Projekt: SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

Žadatel: Ústecký kraj

Příspěvek z EU: 95 119 621,03 Kč


Projekt: Modernizace odborných učeben a odborného výcviku

Žadatel: Střední škola Educhem, a.s.

Příspěvek z EU: 21 520 369,84 Kč


Projekt: BP - Sociální bydlení

Žadatel: Bohemia Projekt - spolek

Příspěvek z EU: 2 688 118,58 Kč


Projekt: Centrum sociální rehabilitace

Žadatel: Sociální agentura, o.p.s.

Příspěvek z EU: 3 956 308,43 Kč

     


Projekt: Dostupné byty Kopretina

Žadatel: Bílá kopretina, z.s.

Příspěvek z EU: 8 970 193,27 Kč


Projekt: Podaná ruka - ITI

Žadatel: Chomutov pro matky s dětmi, z.s.

Příspěvek z EU: 8 986 960,04 Kč


Projekt: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Žadatel: Město Litvínov

Příspěvek z EU: 39 979 999,90 Kč


Operační program Zaměstnanost


Projekt: STOP Exekuce

Žadatel: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.

Příspěvek z EU: 4 757 556,25 Kč


Projekt: Společně

Žadatel: OMNI TEMPORE o.p.s.

Příspěvek z EU: 7 016 916,81 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Děčíně

Žadatel: Statutární město Děčín

Příspěvek z EU: 6 586 378,00 Kč


Projekt: Asistence prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality ve městě Most

Žadatel: Statutární město Most

Příspěvek z EU: 5 494 854,75 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Chomutově

Žadatel: Statutární město Chomutov

Příspěvek z EU: 6 797 565,95 Kč


Projekt: Prostupné zaměstnávání v Chomutově

Žadatel: Statutární město Chomutov

Příspěvek z EU: 7 173 809,18 Kč


Projekt: Prostupné zaměstnávání v SMS

Žadatel: Statutární město Děčín

Příspěvek z EU: 16 524 829,90 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem

Příspěvek z EU: 9 373 793,61 Kč


Projekt: Preventivní Program FIT PRO ŽIVOT v Ústí nad Labem pro ohrožené mladé osoby 15+

Žadatel: Dobrovolnické centrum, z.s.

Příspěvek z EU: 2 559 025,92 Kč


Projekt: Ambulantní adiktologické služby

Žadatel: DRUG-OUT klub, z.s

Příspěvek z EU: 4 678 017,71 Kč


Projekt: Lávka

Žadatel: Sociální agentura, o.p.s.

Příspěvek z EU: 12 886 779,12 Kč


Projekt: Nahoru

Žadatel: Sociální agentura, o.p.s.

Příspěvek z EU: 3 537 485,25 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Bílině

Žadatel: Město Bílina

Příspěvek z EU: 3 902 214,00 Kč


Projekt: Protidluhové poradenství v ORP Ústí nad Labem

Žadatel: Člověk v tísni, o.p.s.

Příspěvek z EU: 2 567 759,93 Kč


Projekt: Světlem k prevenci - primární prevence na středních školách na Chomutovsku

Žadatel: Světlo Kadaň z.s.

Příspěvek z EU: 1 062 498,81 Kč


Projekt: Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice s programem primární prevence

Žadatel: WHITE LIGHT I, z.ú.

Příspěvek z EU: 1 738 130,36 Kč


Projekt: Kontaktní centrum pro drogově závislé

Žadatel: DRUG-OUT klub, z.s

Příspěvek z EU: 2 673 826,86 Kč


Projekt: K centrum Most

Žadatel: Most k naději, z.s.

Příspěvek z EU: 1 772 629,31 Kč


Projekt: K - centrum Chomutov a K - centrum Kadaň s programem rimární prevence

Žadatel: Světlo Kadaň z.s.

Příspěvek z EU: 3 153 878,25 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Obrnicích

Žadatel: Obec Obrnice

Příspěvek z EU: 1 337 475,00 Kč


Projekt: Zvýšení bezpečnosti v SVL v Litvínově

Žadatel: Město Litvínov

Příspěvek z EU: 3 659 132,08 Kč


Projekt: Prostupné zaměstnávání v SMS II

Žadatel: Statutární město Děčín

Příspěvek z EU: 7 728 031,38 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Děčíně II

Žadatel: Statutární město Děčín

Příspěvek z EU: 3 416 549,54 Kč


Projekt: Podpora 

Žadatel: OMNI TEMPORE o.p.s.

Příspěvek z EU: 5 998 708,19 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Chomutově II.

Žadatel: Statutární město Chomutov

Příspěvek z EU: 3 174 696,62 Kč


Projekt: Můj cíl - práce

Žadatel: DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Příspěvek z EU: 7 725 752,80 Kč


Projekt: Most - rozvoj služeb Asistentů prevence kriminality pro sociálně vyloučené lokality

Žadatel: Statutární město Most

Příspěvek z EU: 3 842 971,76 Kč


Projekt: Lávka II

Žadatel: Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.

Příspěvek z EU: 6 547 844,63 Kč


Projekt: Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem

Příspěvek z EU: 3 097 860,93 Kč


Operační program Životní prostředí


Projekt: Doprůzkum znečištění a analýza rizik lokality "Osada Dukla 253" v obci Ujezdeček

Žadatel: IMOLA s.r.o.

Příspěvek z EU: 1 559 724,50 Kč


Projekt: Obalovna SSŽ - Horní Litvínov

Žadatel: OLIERA a.s.

Příspěvek z EU: 2 047 033,84 Kč


Operační program Doprava


Projekt: Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V

Žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Příspěvek z EU:  35 452 795,35 Kč


Projekt: Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice

Žadatel: Statutární město Teplice

Příspěvek z EU: 35 943 705,03 Kč


Projekt: Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most-Litvínov

Žadatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Příspěvek z EU: 341 429 492,97 Kč


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt: NANOTECH ITI II

Žadatel: Fakulta strojního inženýrství, UJEP

Příspěvěk z EU: 40 552 293,28 Kč


Projekt: Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příspěvěk z EU: 33 999 963,36 Kč

Projekty v realizaci


Integrovaný regionální operační program


Projekt: Infrastruktura sociálních služeb s přípravou na práci

Žadatel: JURTA, o.p.s.


Projekt: Investiční podpora ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb zaměřených na pracovní uplatnění znevýhodněných osob

Žadatel: JURTA, o.p.s.


Projekt: Komunitní chráněné bydlení

Žadatel: JURTA, o.p.s.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt: UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Projekt: Smart City - Smart Region - Smart Community

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Operační program Životní prostředí


Projekt: Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov

Žadatel: ProPark.nu I s.r.o.


 

Projekty v programovém období 2021-2027

Dokončené projekty


Integrovaný regionální operační program


 

Prozatím bez dokončených projektů.

 


Operační program Doprava


 

Prozatím bez dokončených projektů.

 


Operační program Životní prostředí


 

Prozatím bez dokončených projektů.

 


Operační program Jan Amos Komenský


 

Prozatím bez dokončených projektů.

 


Operační program Zaměstnanost +


 

Prozatím bez dokončených projektů.

 


 

Projekty v realizaci


Integrovaný regionální operační program


Projekt: NÁKUP 33 PARCIÁLNÍCH TROLEJBUSŮ - 1.ETAPA

Žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.


Projekt: Nový elektronický odbavovací systém

Žadatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.


Projekt: Modernizace odbavovacího systému

Žadatel: Dopravní podnik města Děčína, a.s.

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky

Žadatel: Statutární město Děčín


Projekt: Rozvoj ekologické dopravy - nákup parciálních trolejbusů pro MHD Teplice

Žadatel: Statutární město Teplice


Projekt: Parkovací dům Růžovka (P+R)

Žadatel: Město Litoměřice


Projekt: Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I

Žadatel: Statutární město Děčín


Projekt: Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II

Žadatel: Statutární město Děčín


Projekt: Vybudování odborných učeben na 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 8. ZŠ a 10. ZŠ

Žadatel: Statutární město Most


Projekt: Realizace nástavby pro odborné učebny

Žadatel: Město Chlumec


Projekt: Vybudování dvou odborných učeben a datové sítě s Wi-Fi segmentem, kompletně splňující standard konektivity základních škol dle požadavků IROP

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem


Projekt: Infrastruktura ZŠ - modernizace učeben v Ústí nad Labem - I. etapa

Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem


Projekt: REVITALIZACE REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE (PŘESTAVBA PODKROVÍ PRO NOVÉ AKTIVITY)

Žadatel: Regionální knihovna Teplice


Projekt: Rekonstrukce městské knihovny v Mostě

Žadatel: Statutární město Most

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování nové expozice

Žadatel: Ústecký kraj

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala Terreny v Děčíně

Žadatel: Statutární město Děčín

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Pokračování obnovy kanovnických domů na Dómském náměstí v Litoměřicích

Žadatel: Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích


Projekt: Hlahol zvonů podkrušnohorským údolím 

Žadatel: Cisterciácké opatství Osek


Projekt: Propojení regionu hudbou

Žadatel: Cisterciácké opatství Osek


Projekt: Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem 


Projekt: Rekonstrukce informačního centra Teplice, Benešovo náměstí

Žadatel: Statutární město Teplice 

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Revitalizace území před ZŠ, vč. vstupu do budovy

Žadatel: Město Meziboří

(Podaná žádost o podporu)


Operační program Doprava


Projekt: Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice - II. etapa záměru, RTT Stavba 01-  úsek ul. Stanová - J. Koziny a RTT Stavba 03 - úsek propojka u Nových lázní

Žadatel: Statutární město Teplice

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Výstavba trolejbusové tratě v ulici Výstupní

Žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Modernizace měnírny MR Krásné Březno, Ústí nad Labem

Žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

(Podaná žádost o podporu)


Operační program Životní prostředí


 

Prozatím bez projektů v realizaci.

 


Operační program Jan Amos Komenský


Projekt: MEDITECH

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: DIGITECH

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: Materiály a technologie pro bioaplikace a medicínu (MATBIOMED)

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: "Evaluace netradičních odpadních surovin pokročilými recyklačními technologiemi" (ESURET)

Žadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

(Podaná žádost o podporu)


Projekt: SimulUK - Simulační prostředí v Ústeckém kraji

Žadatel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

(Podaná žádost o podporu)


Operační program Zaměstnanost +


Projekt: Lávka III.

Žadatel: Sociální agentura o.p.s


Projekt: Nová příležitost pro Bílinu    

Žadatel: Město Bílina


Projekt: Tréninková pracovní místa Most

Žadatel: K srdci klíč, o.p.s.


Projekt: MŮJ - CÍL PRÁCE II.

Žadatel: Dům Romské kultury o.p.s.


Projekt: Protidluhové poradenství Most, Chomutov, Litvínov

Žadatel: Oblastní charita Most


Projekt: Nahoru II.

Žadatel: Sociální agentura, o.p.s.


Projekt: ExOd

Žadatel: Člověk v tísni, o.p.s.


Projekt: Prežít s exekucí Most

Žadatel: K srdci klíč, o.p.s.