S ohledem na pokračující přípravu nového programového období 2021-2027 byla zahájena příprava i Integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+. 

V návaznosti na dlouhodobý sběr záměrů, řadu společných jednání a individuálních konzultací ustanovil Řídicí výbor ITI na základně analýzy stakeholderů pět pracovních skupin, jejichž cílem je na partnerském principu formovat návrhovou část Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ a diskutovat konkrétní integrovaná řešení. Veškeré dokumenty z pracovních skupin jsou dostupné na webu ITI na záložce Dokumenty 2021-2027.