V programovém období 2021-2027 bude Ministerstvem životního prostředí ČR řízen zcela nový operační program „Operační program Spravedlivá transformace“, který je zaměřen na řešení dopadů odklonu od uhlí v uhelných regionech (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj). Nejen pro budoucí žadatele bylo na webu DotaceEU.cz vytvořeno centrální informační místo „Uhelné regiony“, kde jsou k naleznutí všechny potřebné informace týkající se Plánu, Operačního programu i Mechanismu pro spravedlivou transformaci.