Desátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) se týkala přesunu finančních prostředků ve finančním plánu. V případě opatření ISg ÚChA 4.1.1 došlo k převodu finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 v celkovém úhrnu 30,14 mil. Kč (příspěvek EU). V případě opatření ISg ÚChA 4.2.1 došlo k převodu finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 v celkovém úhrnu 19,00 mil. Kč (příspěvek EU). S ohledem na tyto přesuny došlo i k úpravě termínu ukončení na kartách opatření, grafického zobrazení harmonogramu i změně data dotčených cílových hodnot monitorovacích indikátorů. Na tuto změnu je navázáno plánované vyhlášení dvou závěrečných výzev nositele ITI ÚChA, což by měl na svém jednání dne 24. 6. 2021 projednat Řídicí výbor ITI ÚChA. Vyhlášení obou výzev bude potvrzeno aktualizovaným harmonogramem výzev nositele ITI ÚChA.

Aktuální verze ISg ÚChA (verze 8.2) je dostupná v sekci Dokumenty