Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil dalších 5 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 18, 19 a 20 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 18 - Podpora vzniku sociálního bydlení II. – obce zadluženosti (IROP)

  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Děčín

Výzva č. 19 - Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a církevní organizace (IROP)

  • Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, z.s.

Výzva č. 20 – Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III. (IROP)

  • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
  • Dopravní podnik města Děčína, a.s.