Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 3 projektové záměry přihlášené do Výzev č. 21 a 22 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 21 – Infrastruktura středních škol (IROP)

  • Ústecký kraj
  • Ústecký kraj
  • Střední škola Educhem a.s.

Výzva č. 22 - Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II. (IROP)

  • JURTA, o.p.s.

Řídicí výbor rovněž schválil Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2017, která je k dispozici na záložce „Dokumenty“.