Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 4 projektové záměry přihlášených do Výzev č. 23 a 24 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 23 - Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II.. (IROP)

  • Statutární město Chomutov
  • Oblastní charita Most

Výzva č. 24 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let II. (OP Z)

  • Obec Obrnice
  • Dobrovolnické centrum, z.s.