Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 19. 12. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zároveň Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal další 4 souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace, a to pro záměry  přihlášené do Výzev nositele ITI č. 34, 35 a 36. Podpořeny tak byly projekty středních škol, domova pro osoby se zdravotním postižením či zpracování analýzy rizik u potenciálně kontaminované lokality.