Ústecko-chomutovská aglomerace je polycentrickou vysoce urbanizovanou metropolitní oblastí, která zahrnuje 5 statutárních měst (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) a dalších 70 měst a obcí v jejich funkčním zázemí. Na rozloze 1542,9 km2 (tedy přibližně 28,9 % rozlohy Ústeckého kraje) a k 1. 1. 2014 zde žilo 521 577 obyvatel (neboli 63,2 % obyvatel Ústeckého kraje).

Ústecko-chomutovská aglomerace byla vymezena na základě intenzivní funkční propojenosti jádrových měst s obcemi v zázemí, a to ve dvou postupných krocích. V rámci prvního kroku bylo vymezeno území na základě dvou kvantitativních indikátorů (hustota zalidnění a zóny rezidenční suburbanizace), v rámci druhého kroku byly do aglomerace začleněny a obce a města na základě kvalitativních faktorů (přítomnost povrchových dolů či výsypek, průmyslových zón či významných podniků a poloha na páteřních dopravních tazích aglomerace).

Mapa území

 

Podrobný seznam obcí a měst