Ústecko-chomutovská aglomerace je polycentrickou vysoce urbanizovanou metropolitní oblastí, která zahrnuje 5 statutárních měst (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) a dalších 127 měst a obcí v jejich funkčním zázemí. Oproti předešlému vymezení území pro programové období 2014-2020 došlo k výraznému rozšíření území. 

Ústecko-chomutovská aglomerace byla vymezena na základě jednotné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, která pracovala např. s daty mobilních operátorů, zohledňovala dojížďku a zóny rezidenční suburbanizace.

Území ÚChA je zobrazeno i v rámci mapového portálu Mapy.cz.

Porovnání současného vymezení Ústecko-chomutovské aglomerace s vymezením území z roku 2014

Podrobný seznam obcí a měst 

Kompletní dokument k vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR je dostupný v Dokumentech 2021-2027.