Dne 2. 4. 2024 se uskutečnilo již 35. jednání Řídicího výboru ITI, na kterém byly, mimo schválení harmonogramu výzev ITI (viz aktualita níže), také představeny závěřečné informace k programovému období 2014-2020. Dále bylo projednáno to nejaktuálnější z programového období 2021-2027, vč. přehledně zpracovaných grafů čerpání a jeho predikce, nebo informací k Národnímu plánu obnovy ČR, Modernizačnímu fondu či OP Spravedlivá transformace. 

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.

Aktualizovaný harmonogram výzev ITI obsahující výzvy ITI za více než 400 mil. Kč byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 35. jednání dne 2. 4. 2024. Vyhlášení výzev ITI se předpokládá v červenci roku 2024. Do těchto výzev tak budete moci přihlásit své projekty zaměřené např. na revitalizaci veřejných prostranství, muzeí, památek či modernizaci infrastruktury ZŠ. Všechny plánované výzvy naleznete v harmonogramu níže nebo na přiloženém odkazu.

V případě zájmu o konzultaci projektu nebo jakéhokoliv dotazu se neváhejte obracet na pracovníky odd. řízení ITI.

Dne 7. 2. 2024 v Ústí nad Labem proběhl pro města seminář k programu URBACT a EUI (Evropská městská iniciativa), jež se zaměřují na integrovaný a udržitelný rozvoj a síťování mezi městy. Součástí akce byla i prezentace o nástroji ITI ÚChA, v rámci které byly zmíněny základní principy, ale i informace týkající se budoucnosti a možností, jak tento nástroj využít. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ústeckého kraje a URBACT.

Dálší konferencí kde bude nastíněn přínos integrovaných nástrojů, je konference HSOÚ v Ústeckém kraji, která proběhne 21. 3. 2024 v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Podrobný program a registrační formulář naleznete na stránkách Ústeckého kraje. Podotýkáme, že registrace je otevřena do 15. 3. 2024.

Dne 19. 12. 2023 se uskutečnilo 34. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, v rámci kterého byly projednány nejen aktuální informace k ukončovanému programovému období 2014+, ale především situace v rámci nového programového období 2021+ (např. posuny či změny v realizaci strategických projektů). Zároveň byl představen aktualizovaný harmonogram výzev ITI.

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.