V současné době bylo úspěšně ukončeno oficiální schvalování všech programových rámců Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027. V tomto kontextu se tedy projekty začínají přesouvat do realizační fáze. Ochutnávku fotek projektů, jež započaly realizační fázi, naleznete níže.


Obnova Dlouhé jízdy a Růžové zahrady vč. Sala Terreny v Děčíně
Žadatel: Statutární město Děčín


Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)
Žadatel: Regionální knihovna Teplice


Realizace nástavby pro odborné učebny
Žadatel: Město Chlumec

Dne 6. 11. 2023 byl ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky schválen Programový rámec OP Životní prostředí. Jedná se o čtvrtý a zároveň poslední schválený programový rámec Ústecko-chomutovské aglomerace. Aktuálně jsou žadatelům vydávány Vyjádření Řídicího výboru ITI.

 

Rádi bychom Vás informovali, že došlo ke zpřesnění sekce "Jak podat žádost o změnu". Cílem úprav bylo zajištění srozumitelnosti a především zlepšení orientace ve změnách v projektech. Součástí úprav bylo i vytvoření přehledného grafického znázornění typů změn v projektech.  

Dne 9. 10. 2023 došlo ze strany Ministerstva dopravy ČR ke schválení první aktualizace programového rámce OP Doprava. Součástí programového rámce se tak nově staly projekty převyšující alokaci 950 mil. Kč, které uspěly v rámci Výzev ITI č. 22 a č. 23. Do budoucna tak můžeme očekávat zhotovení dalších dopravních projektů v Teplicích, Chomutově, Moste či Litvínově nebo Ústí nad Labem.

Aktuální verze dokumentu je vložena v sekci Dokumenty 2021-2027

Dne 7. 9. 2023 se uskutečnilo 33. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, v rámci kterého byly především projednány výsledky hodnocení výzev ITI č. 21, 22, 23 a následně došlo ke schválení aktualizace programového rámce OP Doprava. Zároveň byla také představena první revize Operačního manuálu ITI ÚChA či došlo k aktualizaci harmonogram výzev ITI.

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.