Integrovaná územní investice (ITI) je jedním z integrovaných nástrojů sloužící pro získávání finančních prostředků z operačních programů Evropské unie.

Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím (2014+, 2021+).

Největší výhodou tohoto nástroje je možnost čerpání finančních prostředků z operačních programů EU na významné a integrované projekty mající významný dopad do Ústecko-chomutovské aglomerace. V případě ITI Ústecko-chomutovské aglomerace se jedná konkrétně o Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (v období 2021+ již OP Jan Amos Komenský), OP Doprava, OP Zaměstnanost a Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Žadateli mohou být města, obce a další subjekty (dopravní podniky, univerzity, neziskové organizace atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které působí.

Základním podkladem a oporou pro nástroj ITI je Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace.