Přehled opatření z pohledu podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů a podpory je dostupný zde.

Vize Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

„Ústecko-chomutovská aglomerace je hospodářsky významnou metropolitní oblastí České republiky. Hospodářská výkonnost regionu vychází z pestré odvětvové základny, v níž se úspěšně etablují některé inovativní obory, a z napojení centrální oblasti České republiky (pražská metropolitní oblast) na německou ekonomiku v oblasti investic a trhu práce. Celá oblast Ústecko-chomutovské aglomerace je dobře dopravně dostupná a vnitřně propojená. Obyvatelé měst zde žijí v urbanisticky kvalitních, bezpečných sídlech se zdravým životním prostředím a v příznivých sociálních podmínkách.“

Strategické cíle Integrované strategie jsou zformulovány na základě hlavních závěrů analytické části a naplňují stanovenou vizi. 

Strategické cíle Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

Globálním cílem je „Aktivizovat lidské zdroje, zvýšit jejich mobilitu a zlepšit urbánní a životní prostředí, zlepšit kvalitu života a podmínky k podnikání v Ústecko-chomutovské aglomeraci jako nutného předpokladu pro udržitelný rozvoj a sociální stabilitu regionu.“

Na základě výstupů z analytické části bylo definováno 5 strategických cílů, které jsou dále členěny na specifické cíle a opatření.

Strategický cíl 1: Lidské zdroje

Strategický cíl 2: Ekonomika

Strategický cíl 3: Doprava a dopravní infrastruktura

Strategický cíl 4: Životní prostředí a veřejný prostor

Strategický cíl 5: Kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch

 

Aktuální znění Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 je dostupné v sekci Dokumenty 2021-2027.