Výzvy ITI 2021-2027


Výzva ITI č. 1 – Výstavba a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí


Výzva ITI č. 2 – ITS (Inteligentní dopravní systémy)


Výzva ITI č. 3 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu


Výzva ITI č. 4 – Multimodální osobní doprava


Výzva ITI č. 5 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu


Výzva ITI č. 6 – Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu


Výzva ITI č. 7 – Telematika pro veřejnou dopravu


Výzva ITI č. 8 – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu


Výzva ITI č. 9 – Mateřské školy


Výzva ITI č. 10 – Základní školy


Výzva ITI č. 11 – Sociální bydlení


Výzva ITI č. 12 – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven


Výzva ITI č. 13 – Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí


Výzva ITI č. 14 – Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví


Výzva ITI č. 15 – Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu


Výzva ITI č. 16 – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí


Výzva ITI č. 17 – Sídelní zeleň


Výzva ITI č. 18 – Odpadové hospodářství


Výzva ITI č. 19 – Energetické úspory


Výzva ITI č. 20 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce


Výzva ITI č. 21 – Sociální bydlení II.


Výzva ITI č. 22 – Výstavba tramvajových a trolejbusových tratí


Výzva ITI č. 23 – Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí


Říjen 2020 - Výzva k předkládání projektových záměrů pro přípravu nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021-2027


Výzvy nositele ITI 2014-2020

 1. Podpora programu Asistence prevence kriminality
 2. Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-Chomutovské aglomeraci
 3. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob
 4. Metodika sociálního bydlení pro ústecko - chomutovskou aglomeraci
 5. Podpora ambulatních sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí a závislé na návykových látkách
 6. Předaplikační výzkum pro ITI
 7. SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru
 8. Podpora programu Asistence prevence kriminality II.
 9. Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci II.
 10. Podpora vzniku sociálního bydlení
 11. Podpora vzniku chráněného bydlení
 12. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb
 13. Podpora vzniku infrastruktury soc. služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob
 14. Aktualizace - Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II.
 15. Aktualizace - Podpora aktivit vedoucích k zastavení růstu či eliminaci zadluženosti
 16. Podpora preventivních programů pro mládež ve věku 15 - 26 let.
 17. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
 18. Podpora vzniku sociálního bydlení II. – obce
 19. Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a církevní organizace
 20. Aktualizace - Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III.
 21. Infrastruktura středních škol
 22. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II.
 23. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II.
 24. Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let II.
 25. Předaplikační výzkum pro ITI II.
 26. SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II.
 27. Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit
 28. Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí
 29. Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit
 30. Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II.
 31. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce
 32. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace
 33. Aktualizace - Podpora preventivních aktivity pro mládež ve věku 15 - 26 let III.
 34. Infrastruktura středních škol II.
 35. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb III.
 36. Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II.
 37. Sanace starých ekologických zátěží
 38. Sanace starých ekologických zátěží II.
 39. Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - obce
 40. Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - neziskové a církevní organizace
 41. Infrastruktura středních škol III.
 42. Aktualizace - Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci III.
 43. Podpora programu Asistence prevence kriminality III.
 44. Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mládež ve věku 15 - 26 let
 45. Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů
 46. Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce
 47. Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace
 48. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.
 49. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.
 50. Podpora vzniku sociálního bydlení VI.
 51. Podpora vzniku sociálního bydlení VII.
 52. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V.
 53. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.
 54. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

Výzvy ZS ITI 2014-2020

 1. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob
 2. Podpora vzniku sociálního bydlení na území
 3. Podpora vzniku chráněného bydlení
 4. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb
 5. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu osob na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob
 6. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II._změna 24.10.2017
 7. Podpora vzniku sociálního bydlení II. - obce
 8. Podpora vzniku sociálního bydlení II. - neziskové a církevní organizace
 9. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III.
 10. Infrastruktura středních škol
 11. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II.
 12. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II.
 13. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce
 14. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace
 15. Infrastruktura středních škol II.
 16. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb III.
 17. Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - obce
 18. Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - neziskové a církevní organizace
 19. Infrastruktura středních škol III.
 20. Aktualizace - Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů
 21. Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce
 22. Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace
 23. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.
 24. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.
 25. Podpora vzniku sociálního bydlení VI.
 26. Podpora vzniku sociálního bydlení VII.
 27. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V.
 28. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.
 29. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

Navazující výzvy operačních programů 2014-2020