Dne 11. 10. 2022 se na Magistrátu města Ústí nad Labem uskutečnilo 29. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Na jednání bylo představeno čerpání ITI ÚChA v programovém období 2014-2020 a byla projednána aktualizace složení pracovních skupin. Nicméně hlavním tématem jednání bylo projednání, schválení a vydání Vyjáření ŘV ITI ÚChA o souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 projektovým záměrům směřujícím do OP Zaměstnanost +.

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty (2021-2027).