Rádi bychom Vás tímto informovali, že dne 24. 11. 2022 byl v monitorovacím systému schválen první programový rámec ze strany řídicího orgánu. Jedná se o programový rámec pro Operační program Doprava. V kontextu vyhlašovaných integrovaných výzev řídicího orgánu budou moci být žadatelům vydána kladná Vyjádření Řídicího výboru (která jsou přílohami žádostí o podporu) a nic již nebude bránit realizaci projektů v Ústecko-chomutovské aglomeraci!