Dne 15. 12. 2022 se uskutečnilo již 30. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, které proběhlo s ohledem na sváteční čas v online režimu. Na jednání byla představena situace s realizovanými a dokončenými projekty ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2014-2020 a zároveň byly projednání změny v projektech. Nicméně hlavním tématem jednání byl přenos aktuálních informací z rozbíhajícího se programového období 2021-2027 a připravovaného operačního manuálu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027.

Na jednání byl schválen i aktualizovaný harmonogram výzev ITI, v rámci kterého došlo k posunu pravděpodobného vyhlášení výzev na drážní infrastrukturu na 2. polovinu roku 2023. 

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty 2021-2027.