Rádi bychom Vás informovali o posunu v rámci schvalování jednotlivých programových rámců. Aktuálně je schválen programový rámec OP D, o čemž již bylo informováno. Programový rámec IROP je v současné době předložen řídicímu orgánu IROP ke schválení v monitorovacím systému a je očekáváno jeho schválení na přelomu ledna/února 2023.

V případě, kdy je již vyhlášena integrovaná výzva řídicího orgánu (IROP, OP D), bude automaticky po schválení programového rámce vydáváno Vyjádření Řídicího výboru ITI všem projektům, které jsou součástí některého z programových rámců. Vyjádření bude žadatelům zasíláno prostřednictvím emailu a žadatel o něj nemusí žádat. Zmíněné Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu, tzn. při přihlášení projektů do integrované výzvy řídicího orgánu!

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na některého z pracovníků oddělení řízení ITI.