Dne 7. 9. 2023 se uskutečnilo 33. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, v rámci kterého byly především projednány výsledky hodnocení výzev ITI č. 21, 22, 23 a následně došlo ke schválení aktualizace programového rámce OP Doprava. Zároveň byla také představena první revize Operačního manuálu ITI ÚChA či došlo k aktualizaci harmonogram výzev ITI.

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.