Dne 19. 12. 2023 se uskutečnilo 34. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, v rámci kterého byly projednány nejen aktuální informace k ukončovanému programovému období 2014+, ale především situace v rámci nového programového období 2021+ (např. posuny či změny v realizaci strategických projektů). Zároveň byl představen aktualizovaný harmonogram výzev ITI.

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.