Dne 7. 2. 2024 v Ústí nad Labem proběhl pro města seminář k programu URBACT a EUI (Evropská městská iniciativa), jež se zaměřují na integrovaný a udržitelný rozvoj a síťování mezi městy. Součástí akce byla i prezentace o nástroji ITI ÚChA, v rámci které byly zmíněny základní principy, ale i informace týkající se budoucnosti a možností, jak tento nástroj využít. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ústeckého kraje a URBACT.

Dálší konferencí kde bude nastíněn přínos integrovaných nástrojů, je konference HSOÚ v Ústeckém kraji, která proběhne 21. 3. 2024 v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Podrobný program a registrační formulář naleznete na stránkách Ústeckého kraje. Podotýkáme, že registrace je otevřena do 15. 3. 2024.