Aktualizovaný harmonogram výzev ITI obsahující výzvy ITI za více než 400 mil. Kč byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 35. jednání dne 2. 4. 2024. Vyhlášení výzev ITI se předpokládá v červenci roku 2024. Do těchto výzev tak budete moci přihlásit své projekty zaměřené např. na revitalizaci veřejných prostranství, muzeí, památek či modernizaci infrastruktury ZŠ. Všechny plánované výzvy naleznete v harmonogramu níže nebo na přiloženém odkazu.

V případě zájmu o konzultaci projektu nebo jakéhokoliv dotazu se neváhejte obracet na pracovníky odd. řízení ITI.