Dne 2. 4. 2024 se uskutečnilo již 35. jednání Řídicího výboru ITI, na kterém byly, mimo schválení harmonogramu výzev ITI (viz aktualita níže), také představeny závěřečné informace k programovému období 2014-2020. Dále bylo projednáno to nejaktuálnější z programového období 2021-2027, vč. přehledně zpracovaných grafů čerpání a jeho predikce, nebo informací k Národnímu plánu obnovy ČR, Modernizačnímu fondu či OP Spravedlivá transformace. 

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.