Z pozice nositele nástroje ITI jsme se dne 29. 4. 2024 přihlásili do výzvy EUI Peer Reviews. V případě úspěšného vyhodnocení naší žádosti budeme intenzivně spolupracovat s evropskými nositeli nástroje ITI za účasti expertů z EUI na konkrétních problémech implementace nástroje ITI, což završí dvoudenní pracovní setkání v některém z evropských měst. Účast na takovémto mezinárodním projektu může pomoci posunout ITI v Ústecko-chomutovské aglomeraci na další úroveň. O případném dalším postupu Vás budeme informovat.