Rádi bychom Vás informovali, že v kontextu nadcházejících výzev ITI připravujeme seminář pro žadatele, který se uskuteční 22. 5. 2024 na Magistrátu města Ústí nad Labem. Seminář se bude skládat ze dvou části:

  • 1. část: Výzvy ITI (Seznámení s plánovanými výzvami ITI, s procesy, doporučeními a časovým harmonogramem.)
  • 2. část: Procesní evaluace (Diskuzní platforma pro žadatele, kteří již v rámci nástroje ITI žádali. Cílem je získat zpětnou vazbu a využít ji k lepšímu nastavení nástroje ITI.)

Pokud máte zájem se semináře účastnit, je zapotřebí se registrovat do 14. 5. 2024. Bližší informace o semináři naleznete v přiložené pozvánce.