Aktualizovaný harmonogram výzev ITI byl schválen Řídicím výborem ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém 36. jednání dne 23. května 2024. Vyhlášení výzev ITI se proběhne 3. července 2024 ve 13:00. Do těchto výzev budete moci přihlásit své projekty zaměřené např. na revitalizaci veřejných prostranství, muzeí, památek či modernizaci infrastruktury ZŠ. Všechny plánované výzvy naleznete v harmonogramu níže nebo na přiloženém odkazu.

Zároveň bychom Vás chtěli informovat, že dne 22. května 2024 se uskutečnil avizovaný seminář pro žadatele. Seminář se setkal s velkým zájmem a účastníci měli možnost získat cenné rady a informace, které jim pomohou při podávání projektů. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, zveřejňujeme prezentaci z jednání. Upozorňujeme, že informace (např. alokace) v prezentaci je nutné brát stále jako předběžné, jelikož se situace stále vyvíjí a do samotného schválení výzev ITI je stále možná jejich úprava. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás obrátit.