Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 29. 11. 2017  9. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 20.

Výzva je zaměřena na aktivitu Nízkoemisní a bezemisní vozidla III. a vychází z výzvy č. 50 IROP zaměřené na udržitelnou dopravu pro integrované projekty ITI.
Výzva bude otevřena do 12.1.2018 do 13:00 a zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se do této výzvy hlásí podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 20. 11. 2017  7. a 8. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 18 a 19.

Výzva je zaměřena na aktivitu sociálního bydlení II. a vychází z výzvy č. 60 IROP zaměřené na sociální infrastrukturu pro integrované projekty ITI.
Výzva je otevřena do 12.1.2018 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se do této výzvy hlásí podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Druhá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace byla vázána na opatření 3.2.1 Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost, které je financované ze SC 2.4 IROP. Předmětem změny byl posun finančního plánu až do roku 2020 z původně nastaveného konce roku 2018, protože jinak by investičně náročné připravované projekty nemohly být realizovány. V sekci dokumenty je rovněž zveřejněna aktuální verze Integrované strategie včetně této změny.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvu nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 20 Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III..
Výzva je vázána na IROP. Termín pro předkládání projektových záměrů výzvy je do 24. 11. 2017 do 13h. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Z důvodu uvolnění alokace v rámci výzvy nositele ITI č. 13 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob, respektive výzvy č. 5 ZS ITI, plánujeme oproti aktuálně zveřejněnému harmonogramu výzev, vyhlášení výzvy nositele ITI č. 22 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II. na konci listopadu s alokací přibližně 25mil. Kč.Výzva je vázána na IROP, SC 2.1. Termín a text výzvy bude dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.