Z důvodu uvolnění alokace v rámci výzvy nositele ITI č. 13 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob, respektive výzvy č. 5 ZS ITI, plánujeme oproti aktuálně zveřejněnému harmonogramu výzev, vyhlášení výzvy nositele ITI č. 22 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II. na konci listopadu s alokací přibližně 25mil. Kč.Výzva je vázána na IROP, SC 2.1. Termín a text výzvy bude dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Díky iniciativě brněnských kolegů, jsou hranice všech aglomerací ITI v České republice na mapovém portálu Mapy.cz. Je zde zobrazeno nejen území aglomerace, ale i další identifikační údaje a každý žadatel si tak může ověřit, zda jeho obec či město náleží do území Ústecko-chomutovské aglomerace.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 18 Podpora vzniku sociálního bydlení II. - obce a Výzvu č. 19 Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a církevní organizace.
Výzvy jsou vázány na IROP. Termín pro předkládání projektových záměrů výzvy je do 17. 11. 2017 do 13h. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Dne 5. 10. 2017 se od 9 hodin uskutečnil další Seminář pro žadatele, tentokrát k problematice sociálního bydlení v ITI, která se vztahuje k výzvám č. 18 a 19 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vázaných na výzvu IROP č. 60 – Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI. Seminář se konal ve spolupráci se zástupci ZS ITI a Centra pro regionální rozvoj ČR.
Více informací v přiložených prezentacích ITI a CRR.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 20. 9. 2017 podpořil 10 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 14, 15, 16 a 17 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Číst dál: Posouzení projektových záměrů ŘV ITI a schválení Analýzy rizik