Šestá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu:

  • navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se podpory zapojení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce o 16,69 mil. Kč. V rámci navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost došlo i k navýšení hodnoty monitorovacích indikátoru celkového počtu účastníků o 200.
  • ponížení alokace z Operačního programu Životní prostředí v opatření zabývajícím se sanací ekologických zátěží o 60 mil. Kč z důvodu dlouhodobého nízkého zájmu žadatelů.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce, výzvu č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace a výzvu č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzev č. 46, 47 a 48 je do 29. 10. 2019 do 13:00. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 22.8.2019 20. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 45.

Výzva zaměřena na Výstavbu, modernizaci a zatraktivnění přestupních terminálů a vychází z výzvy č. 50 IROP zaměřené na Udržitelnou dopravu - integrované projekty ITI.
Výzva je průběžná a bude otevřena do 31.12.2019 do 13:00 a bude zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 22.8.2019 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Pátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu a navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se zapojení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce o 8,135 mil. Kč.

Součástí změny byly také úpravy monitorovacích indikátorů, jednalo se zejména o navýšení celkového počtu účastníků a dále účastníků, kteří získají kvalifikaci po ukonční jejich účasti.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 25. 6. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 43 a 44. 

    Výzva č. 43 - Podpora programu Asistence prevence kriminality III.

  • Statutární město Děčín
  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Ústí nad Labem
  • Statutární město Most
  • Město Litvínov
  • Obec Obrnice

    Výzva č. 44 - Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mádež ve věku 15 - 26 let

  • Světlo Kadaň, z. s.
  • WHITE LIGHT I, z. ú.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.