Devátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) se týkala narovnání finančního plánu dle skutečného čerpání za roky 2019 a 2020.

Aktuální verze ISg ÚChA (verze 8.1) je dostupná v sekci Dokumenty

Dne 11. 1. 2021 byly na základě hlasování ŘV ITI formou per rollam schváleny výzvy nositele ITI ÚChA č. 51 Podpora sociálního bydlení VII. a výzva nositele ITI ÚChA č. 52 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V. 

Celé znění výzev naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Ministerstvo pro místní rozvoj uskuteční 8. 12. 2020 od 9:00 do 14:00 online konferenci, kde představí evropské fondy pro příští roky. Konference bude živě přenášena na webu DotaceEU.cz, kde je již zveřejněn i program jednání. Po jednání na těchto stránkách bude dostupný i záznam.

S ohledem na pokračující přípravu nového programového období 2021-2027 byla zahájena příprava i Integrované strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+. 

V návaznosti na dlouhodobý sběr záměrů, řadu společných jednání a individuálních konzultací ustanovil Řídicí výbor ITI na základně analýzy stakeholderů pět pracovních skupin, jejichž cílem je na partnerském principu formovat návrhovou část Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ a diskutovat konkrétní integrovaná řešení. Veškeré dokumenty z pracovních skupin jsou dostupné na webu ITI na záložce Dokumenty.

Dne 21. 10. 2020 došlo na základě hlasování ŘV ITI formou per rollam k aktualizaci výzev nositele ITI, které jsou vázány na OP Z. Předmětem revize výzev nositele ITI ÚChA č. 15 a 33 bylo posunutí nejzažšího termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2022 a s tím související změna časové způsobilosti. Důvodem revize výzev byla reakce na objektivní problémy žadatelů s realizací projektů v souvislosti s mimořádnou situací COVID-19. Celé znění aktualizovaných výzev naleznete v sekci Archiv výzev.