Dvě významná pracovní jednání odborníků na strategický rozvoj se ve dnech 13. a 14. září uskuteční v Ústí nad Labem.

V Muzeu města Ústí nad Labem a na Magistrátu města Ústí nad Labem proběhne dvoudenní jednání zástupců sedmi metropolitních oblastí v ČR, pro které je určen dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI pro území Ústecko-chomutovské aglomerace hostí jednání nejen pro zástupce z jiných měst ČR, ale rovněž pro zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších ministerstev, které jsou řídicími orgány operačních programů EU, z nichž jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci projektů v rámci nástroje ITI.

Paralelně bude 13. září probíhat pod záštitou oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem jednání se zástupci odborů z různých měst ČR, kteří se věnují agendě strategického plánování a vzniku koncepčních dokumentů.

Do Ústí nad Labem se tak v tomto termínu sjede řada odborníků z regionální i národní úrovně, což bude ideální příležitost pro hledání řešení společných problémů, výměnu zkušeností či sdílení příkladů dobré i špatné praxe.

 

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo dne 27. 8. 2018  13. a 14. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do kterých mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 31 a 32.

Výzy jsou zaměřeny na Podporu vzniku sociálního bydlení III. a vychází z výzvy č. 83 IROP zaměřené na Sociální bydlení - integrované projekty ITI.
Výzvy jsou otevřeny do 1. 10. 2018 do 13:00 a jsou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 27. 8. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 31. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce a výzvu č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace, které jsou vázány na IROP.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 27. 8. 2018 do 17h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil na svém jednání výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, která je vázána na OP D, výzvu č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit a výzvu č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II., které jsou vázány na OP Z.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 27. 7. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 3 projektové záměry přihlášené do Výzev č. 25, 26 a 27 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 25 - Předaplikační výzkum pro ITI II. (OP VVV)

  • Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Výzva č. 26 - SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II. (OP VVV)

  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Výzva č. 27 - Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit (OP ŽP)

  • IMOLA s.r.o.