Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil dalších 5 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 18, 19 a 20 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 18 - Podpora vzniku sociálního bydlení II. – obce zadluženosti (IROP)

  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Děčín

Výzva č. 19 - Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a církevní organizace (IROP)

  • Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, z.s.

Výzva č. 20 – Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III. (IROP)

  • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
  • Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo k 2. 1. 2018  11. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 22.

Výzva je zaměřena na aktivitu Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II. a vychází z výzvy č. 60 IROP zaměřené na sociální infrastrukturu pro integrované projekty ITI.
Výzva je otevřena do 9. 2. 2018 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se do této výzvy hlásí podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo k 2. 1. 2018  10. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 21.

Výzva je zaměřena na aktivitu Infrastruktura středních škol a vychází z výzvy č. 66 IROP zaměřené na Infrastrukturu pro vzdělávání - integrované projekty ITI.
Výzva je otevřena do 9. 2. 2018 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 5. 1. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev , kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor na svém jednání dne 20. 12. 2017 schválil navýšení alokace výzvy nositele ITI ÚChA č. 20 Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III. z alokace 44 255 974,47 Kč CZV (z toho 37 617 580,00 Kč z ERDF) na částku 56 656 176,47 Kč CZV (z toho 48 157 750,00 Kč z ERDF). Po projednání s MMR ČR, které je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu, byla ve stejném rozsahu navýšena alokace rovněž navazující výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI ÚChA č. 9, do které žadatelé předkládají žádost o podporu.
Důvodem pro navýšení alokace výzvy je uvolnění finančních prostředků v rámci výběrového řízení  na dodavatele.