Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 21. 2. 2020  24. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 49.

Výzva je zaměřena na Podporu vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III., a vychází z výzvy č. 60 IROP zaměřené na Sociální infrastrukturu - integrované projekty ITI.
Výzva je otevřena do 6. 4. 2020 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 21. 2. 2020 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 49 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 49 je do 17. 2. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

 

Dne 8. 1. 2020 byla ze strany ŘO MMR schválena Mid-term evaluace Integrované strategie ITI ÚChA, která byla zpracována společností SPF Group, s.r.o. 

Evaluační zpráva byla zpracována za období od 20. 9. 2016 do 31. 12. 2018. Cílem zprávy je zhodnocení dosavadního dopadu projektů a aktivit realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci, upozornění na slabá místa a možná rizika při realizaci integrovaného nástroje, které poslouží k případným změnám a optimalizaci procesů na straně nositele ITI, ŘO, MMR-ORP, ale i žadatele. Schválená verze je dostupná na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na základě hlasování per rollam ze dne 18. 12. 2019 vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 47.

    Výzva č. 47 - Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace

  • Acta non verba, z.s.
  • Bílá kopretina, z.s.
  • Bohemia Projekt
  • Chomutov pro matky s dětmi, z.s.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 11. 12. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 46 a 48. 

    Výzva č. 46 - Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce

  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Most

    Výzva č. 48 -  Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

  • Statutární město Děčín
  • JURTA, o.p.s.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.