Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo k 16. 3. 2018 12. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 23.

Výzva je zaměřena na Podporu vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb II. a vychází z výzvy č. 60 IROP zaměřené na Sociální infrastrukturu - integrované projekty ITI.
Výzva je otevřena do 20. 4. 2018 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 16. 3. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvu nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 23 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II. vázánou na IROP a výzvu č. 24 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let II., která je vázána na OP Z.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 9. 3. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 7. 2. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2018, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 3 projektové záměry přihlášené do Výzev č. 21 a 22 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 21 – Infrastruktura středních škol (IROP)

  • Ústecký kraj
  • Ústecký kraj
  • Střední škola Educhem a.s.

Výzva č. 22 - Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob II. (IROP)

  • JURTA, o.p.s.

Řídicí výbor rovněž schválil Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace k 31. 12. 2017, která je k dispozici na záložce „Dokumenty“.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil dalších 5 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 18, 19 a 20 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:

Výzva č. 18 - Podpora vzniku sociálního bydlení II. – obce zadluženosti (IROP)

  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Děčín

Výzva č. 19 - Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a církevní organizace (IROP)

  • Institut pro rozvoj sociální ekonomiky, z.s.

Výzva č. 20 – Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob III. (IROP)

  • Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
  • Dopravní podnik města Děčína, a.s.