V pátek 2. 9. 2022 proběhlo již 28. zasedání Řídicího výboru ITI ÚChA, na kterém se mimo aktualizace harmonogramu výzev či schválení zprávy o realizaci s analýzou rizik představovaly výsledky jednotlivých výzev ITI, s čímž souviselo projednání jednotlivých programových rámců obsahující konkrétní seznamy strategických projektů. Veškeré projednávané materiály byly Řídicím výborem ITI schváleny! Nyní budou programové rámce projednány Radou města Ústí nad Labem dne 5. 9. 2022 a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 12. 9. 2022.

Výsledky jednotlivých výzev ITI, vč. všech přihlášených projektů, jsou dostupné zde a zároveň v sekci Dokumenty 2021-2027.

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty 2021-2027.