Svaz měst a obcí ČR pořádá 2. ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí ČR: O vodě, památkách a starostenských starostech, který se uskuteční dne 1. 12., a to jak prezenčně v Pražském Kině Přítomnost (nutná reigstrace zde), tak online na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR.

Tématem letošního ročníku budou udržitelná řešení v oblasti hospodaření s vodou a v přístupu k památkově a architektonicky významným budovám či turistického potenciálu obcí a měst. Reflektována bude také aktuální situaci energetické krize a celková náročnost výkonu funkce starostů a starostek.

Průběh loňského ročníku, vč. záznamu a dalších informací jsou dostupné rovněž na webových stránkách SMO ČR.