Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 1. 2023 byl ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválen první programový rámec v ČR, a to programový rámec Ústecko-chomutovské aglomerace! Jedná se tak již o druhý schválený programový rámec naší aglomerace. V současnosti jsou intenzivně připravována Vyjádření Řídicího výboru ITI (povinné přílohy žádostí o podporu) pro již vyhlášené výzvy řídicího orgánu, která budou všem žadatelům vydána v nejbližší době.

Zároveň informujeme, že byla aktualizována karta Jak podat žádost o změnu, kde naleznete informace jak postupovat v případě nutné změny ve Vašem projektu. Tyto případné změny je vhodné konzultovat s některým z pracovníků odd. řízení ITI.

Realizace projektů v rámci IROP je blíž než kdykoliv předtím!