Dne 6. 4. 2023 se uskutečnilo již 31. jednání Řídicího výboru ITI ÚChA, na kterém byl mimo diskuze o metropolitní spolupráci, schválení programového rámce OP JAK také aktualizován harmonogram výzev, vč. předběžných alokací. Ten v červenci letošního roku počítá s vyhlášením celkem 3 výzev ITI, které budou tematicky zaměřeny na sociální bydlení a výstavbu a modernizace drážní infrastruktury MHD.

Zápis z 31. jednání ŘV ITI ÚChA je dostupný v záložce Dokumenty 2021-2027.