Dne 28. 4. 2023 byl ze strany Ministerstva skolství, mládeže a tělovýchovy schválen Programový rámec OP Jan Amos Komenský. Jedná se již o třetí schválený programový rámce Ústecko-chomutovské aglomerace. Aktuálně je očekáváno vyhlášení výzvy řídicího orgánu, na které naváže vydávání Vyjádření Řídicího výboru ITI (povinné přílohy žádostí o podporu).

Zároveň opět upozorňujeme na aktualizovanou kartu Jak podat žádost o změnu, kde naleznete potřebné informace jak postupovat v případě nutné změny ve Vašem projektu.