V návaznosti na zbývající finančními prostředky došlo dne 3. 7. 2023 ve 13:00 k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI), konkrétně se jedná o:

  • Výzvu ITI č. 21 - Sociální bydlení II.
  • Výzvu ITI č. 22 - Výstavba tramvajových a trolejbusových tratí
  • Výzvu ITI č. 23 - Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

Vyhlášené výzvy ITI vychází z harmonogramu výzev ITI ÚChA, který byl schválen Řídicím výborem ITI dne 6. 4. 2023. Výzvy ITI jsou otevřeny do 11. 8. 2023 do 12:00. Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh (hodnoticí kritéria a formuláře strategických projektů) naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že v sekci Jak podat projekty jsou zveřejněna doporučení pro vyplňování formulářů strategických projektů. Dále je možné využít i prezentace z dřívějších seminářů pro žadatele, které jsou taktéž vloženy v rámci zmíněné sekce na tomto webu.