Dne 28. 6. 2023 se uskutečnilo již 32. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Na jednání byla představena situace s realizovanými  projekty ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2014-2020. Nicméně hlavním tématem jednání byl přenos aktuálních informací z rozbíhajícího se programového období 2021-2027, schvalování Výzev ITI č. 21, 22 a 23 i představení postupu v rámci metropolitní spolupráce. Mimo jiné byla členům ŘV ITI představena mapa projektů i plánovné další kroky v rámci publicity.

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.