Rádi bychom Vás informovali, že došlo ke zpřesnění sekce "Jak podat žádost o změnu". Cílem úprav bylo zajištění srozumitelnosti a především zlepšení orientace ve změnách v projektech. Součástí úprav bylo i vytvoření přehledného grafického znázornění typů změn v projektech.