Dne 6. 11. 2023 byl ze strany Ministerstva životního prostředí České republiky schválen Programový rámec OP Životní prostředí. Jedná se o čtvrtý a zároveň poslední schválený programový rámec Ústecko-chomutovské aglomerace. Aktuálně jsou žadatelům vydávány Vyjádření Řídicího výboru ITI.