V návaznosti na zbývající finanční prostředky došlo dnes dne 3. 7. 2024 ve 13:00 k vyhlášení celkem 11 výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Vyhlášené výzvy ITI vychází z harmonogramu výzev ITI ÚChA, který byl schválen Řídicím výborem ITI dne 26. 6. 2024. Výzvy ITI jsou otevřeny do 12. 8. 2024 do 13:00. Seznam a znění jednotlivých výzev ITI včetně příloh (hodnoticí kritéria a formuláře strategických projektů) naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Zároveň doporučujeme navštívit sekci Jak podat projekty, v rámci které jsou stále zveřejněna např. různá doporučení pro vyplňování formulářů strategických projektů. Rovněž je možné využít i prezentace z dřívějších seminářů pro žadatele, které jsou dostupné v sekci Dokumenty.

Neváhejte se v případě jakéhokoliv dotazu, či konzultace konkrétního strategického projektu, obrátit na některého z našich pracovníků!