Rádi bychom Vás informovali, že je aktuálně možné připomínkovat strategickou část Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+). Připomínky mohou zasílat jak potenciální nositelé projektů, jejich partneři, tak široká veřejnost. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 25. 8. 2021.

Strategickou část ISg ÚChA 2021+ v aktuálním znění (verze 1.4) naleznete v záložce Dokumenty 2021-2027.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 24. 6. 2021. Jedním z témat bylo projednání současné situace ve stávajícím programovém období 2014-2020 a rovněž projednání nového programového období 2021-2027 včetně připravované Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+ a chystaného Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů. Řídicí výbor schválil znění a vyhlášení dvou závěrečných výzev nositele ITI ÚChA na základě čehož byl schválen aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně výzvu nositele ITI ÚChA č. 53 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.  a výzvu nositele ITI ÚChA č. 54 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

Celé znění výzev naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 28. 6. 2021  28. a 29. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 53 a 54.

Výzvy jsou zaměřeny na Podporu vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV. a Podporu vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI. a vychází z výzvy č. 60 ŘO IROP zaměřené na Sociální infrastrukturu – integrované projekty ITI.
Výzva č. 28 je otevřena do 30. 9. 2021 do 13:00 a výzva č. 29 do 30. 11. 2021 do 13:00 a obě jsou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 28. 6. 2021 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), koordinátor Zprostředkujícího subjektu ITI.

Desátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) se týkala přesunu finančních prostředků ve finančním plánu. V případě opatření ISg ÚChA 4.1.1 došlo k převodu finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022 v celkovém úhrnu 30,14 mil. Kč (příspěvek EU). V případě opatření ISg ÚChA 4.2.1 došlo k převodu finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023 v celkovém úhrnu 19,00 mil. Kč (příspěvek EU). S ohledem na tyto přesuny došlo i k úpravě termínu ukončení na kartách opatření, grafického zobrazení harmonogramu i změně data dotčených cílových hodnot monitorovacích indikátorů. Na tuto změnu je navázáno plánované vyhlášení dvou závěrečných výzev nositele ITI ÚChA, což by měl na svém jednání dne 24. 6. 2021 projednat Řídicí výbor ITI ÚChA. Vyhlášení obou výzev bude potvrzeno aktualizovaným harmonogramem výzev nositele ITI ÚChA.

Aktuální verze ISg ÚChA (verze 8.2) je dostupná v sekci Dokumenty