S ohledem na současnou situaci s COVID-19 a stávající bezpečnostní opatření přijatá na MmÚ vykonává odd. řízení ITI svou agendu v omezeném režimu, tzn., zaměstnanci  převážně pracují v režimu home office. V případě potřeby využijte e-maily uvedené v sekci Kontakty.

Aktuální situaci řeší i jednotlivé operační programy, např. IROP. Pokud v souvislosti s COVID-19 zaznamenáte potenciální problémy v realizaci projektu (problémy s VŘ, potřeba delší realizace atd.), tak o této situaci informujte odd. řízení ITI a poté se za účelem řešení dané situace obracejte přímo na příslušné operační programy. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Vzhledem k současné mimořádné situaci s COVID-19 nebylo možné uskutečnit prezenční jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, a proto se hlasovalo formou per rollam. Na základě tohoto hlasování ze dne 19. 3. 2020 Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 49.

Výzva č. 49 - Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob

  • JURTA, o.p.s.
  • Sociální agentura, o.p.s.

Osmá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ÚChA) se týkala úprav finančního plánu dle skutečného čerpání za rok 2019 a vrácení části rezervované části alokace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celková rezervovaná alokace pro ITI ÚChA se snížila z původní částky 1 030 820 tis. Kč (příspěvek EU) na 994 732 tis. Kč (příspěvek EU). Důvodem pro vrácení části rezervované alokace z IROP bylo neplnění finančního plánu.

S ohledem na vrácení části rezervované alokace z IROP došlo i k ponížení indikátorů u sociálního bydlení.

Aktuálně verze Integrované strategie ÚChA (verze 8.0) je dostupná v sekci Dokumenty.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 21. 2. 2020  24. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 49.

Výzva je zaměřena na Podporu vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III., a vychází z výzvy č. 60 IROP zaměřené na Sociální infrastrukturu - integrované projekty ITI.
Výzva je otevřena do 6. 4. 2020 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 21. 2. 2020 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 49 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 49 je do 17. 2. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.