Dne 11. 2. 2019 byly vyhlášeny v pořadí již 39. a 40. výzva nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Obě tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury sociálního bydlení. Zatímco výzvy ITI č. 39 je určena pro obce, ve výzvě ITI č. 40 jsou oprávněnými žadateli neziskové a církevní organizace. Předkládat projektové záměry je možné až do 25. 3. 2019 do 13:00. Plné znění výzev je k dispozici v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy

První výzvou nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v roce 2019 je výzva ITI č. 38 Sanace starých ekologických zátěží II., která je s alokací 190 mil. Kč vyhlášena pro všechny typy žadatelů do 30. 1. 2019. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 19. 12. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zároveň Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal další 4 souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace, a to pro záměry  přihlášené do Výzev nositele ITI č. 34, 35 a 36. Podpořeny tak byly projekty středních škol, domova pro osoby se zdravotním postižením či zpracování analýzy rizik u potenciálně kontaminované lokality.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 29. 11. 2018 výzvu ZS ITI č. 15 a 16 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 34 a 35.

Výzvy jsou zaměřeny na Infrastrukturu středních škol II. a Podporu vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb III. a vychází z výzev č. 66 a 60 IROP zaměřené na Infrastrukturu pro vzdělávání - integrované projekty ITI a Sociální infrastrukturu – integrované projekty.
Výzvy budou otevřeny do 10. 1. 2019 do 13:00 a budou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 29. 11. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 2 projektové záměry přihlášené do Výzvy č. 33 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:
Výzva č. 33 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let III. (OP Z)

  • Dobrovolnické centrum, z.s.
  • Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání, z.s.