Dne 27. 7. 2022 v 15:00 byl ukončen příjem formulářů strategických projektů do výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Do výzev ITI se přihlásilo více než stovka strategických projektů za téměř 7,5 mld. Kč! Nyní byl na straně nositele ITI započat hodnoticí proces, jehož výsledky budou pravděpodobně zveřejněny na začátku září 2022. V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA.

Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh naleznete v sekci Archiv výzev.