Dne 11. 8. 2023 ve 12:00 byl ukončen příjem formulářů strategických projektů v rámci výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Konkrétně se jednalo o:

  • Výzvu ITI č. 21 - Sociální bydlení II.
  • Výzvu ITI č. 22 - Výstavba tramvajových a trolejbusových tratí
  • Výzvu ITI č. 23 - Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

Nyní bude na straně nositele ITI započat hodnoticí proces, jehož výsledky budou zveřejněny pravděpodobně v průběhu září 2023. V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA.

Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh naleznete v sekci Archiv výzev.