Rádi bychom Vás informovali, že došlo ke komplexní úpravě sekce realizované projekty. Novinkou je interaktivní mapa projektů ITI Ústecko-chomutovské, jejíž přínosem je mimo jiné zobrazení projektů dle oblasti podpory (např. doprava, lidské zdroje, ekonomika, životní prostředí), programových období (2014+ a 2021+) i rozlišení projektů dle stavu realizace. Pro snadnější orientaci v mapě je připravena i podrobná legenda. Mapu projektů naleznete v sekci realizované projekty.

Dne 28. 4. 2023 byl ze strany Ministerstva skolství, mládeže a tělovýchovy schválen Programový rámec OP Jan Amos Komenský. Jedná se již o třetí schválený programový rámce Ústecko-chomutovské aglomerace. Aktuálně je očekáváno vyhlášení výzvy řídicího orgánu, na které naváže vydávání Vyjádření Řídicího výboru ITI (povinné přílohy žádostí o podporu).

Zároveň opět upozorňujeme na aktualizovanou kartu Jak podat žádost o změnu, kde naleznete potřebné informace jak postupovat v případě nutné změny ve Vašem projektu. 

 

Dne 6. 4. 2023 se uskutečnilo již 31. jednání Řídicího výboru ITI ÚChA, na kterém byl mimo diskuze o metropolitní spolupráci, schválení programového rámce OP JAK také aktualizován harmonogram výzev, vč. předběžných alokací. Ten v červenci letošního roku počítá s vyhlášením celkem 3 výzev ITI, které budou tematicky zaměřeny na sociální bydlení a výstavbu a modernizace drážní infrastruktury MHD.

Zápis z 31. jednání ŘV ITI ÚChA je dostupný v záložce Dokumenty 2021-2027.

Nad rámec běžné agendy pojící se s řízením nástroje ITI aktuálně intenzivně diskutujeme nové téma – metropolitní spolupráce. Ta si klade za cíl propojit různé aktéry a napomoci tak k řešení určité regionální problematiky. V některých tématech metropolitní spolupráce již reálně probíhá (místní a krajské akční plány vzdělávání, kulturně kreativní odvětví, páteřní cyklotrasy, vodík…) a my chceme vydefinovat další tematické oblasti, které nejsou v území dostatečně řešeny a zároveň v nich vidíme potenciál pro koncepční přístup, systémová řešení a pro propojení širokého spektra aktérů.

V současnosti se formuje tematické zaměření metropolitní spolupráce. Nad rámec standardních platforem ITI se uskutečnilo dne 16. 3. 2023 i jednání Projektového týmu ITI, tedy neformální platformy větších měst v aglomeraci i nositelů různých dalších nástrojů, programů a platforem, které se v našem regionu uplatňují. Právě jejich postoj je pro nás pro výběr vhodných témat klíčový.

Pokud vnímáte nějaké téma nadobecního charakteru, kde neprobíhá spolupráce či komunikace tak, jak byste si představovali a přitom vnímáte potenciál pro vzájemnou diskuzi a vznik společných aktivit, neváhejte se na nás obrátit a kontaktujte nás přímo prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 1. 2023 byl ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválen první programový rámec v ČR, a to programový rámec Ústecko-chomutovské aglomerace! Jedná se tak již o druhý schválený programový rámec naší aglomerace. V současnosti jsou intenzivně připravována Vyjádření Řídicího výboru ITI (povinné přílohy žádostí o podporu) pro již vyhlášené výzvy řídicího orgánu, která budou všem žadatelům vydána v nejbližší době.

Zároveň informujeme, že byla aktualizována karta Jak podat žádost o změnu, kde naleznete informace jak postupovat v případě nutné změny ve Vašem projektu. Tyto případné změny je vhodné konzultovat s některým z pracovníků odd. řízení ITI.

Realizace projektů v rámci IROP je blíž než kdykoliv předtím!