Rádi bychom Vás informovali o posunu v rámci schvalování jednotlivých programových rámců. Aktuálně je schválen programový rámec OP D, o čemž již bylo informováno. Programový rámec IROP je v současné době předložen řídicímu orgánu IROP ke schválení v monitorovacím systému a je očekáváno jeho schválení na přelomu ledna/února 2023.

V případě, kdy je již vyhlášena integrovaná výzva řídicího orgánu (IROP, OP D), bude automaticky po schválení programového rámce vydáváno Vyjádření Řídicího výboru ITI všem projektům, které jsou součástí některého z programových rámců. Vyjádření bude žadatelům zasíláno prostřednictvím emailu a žadatel o něj nemusí žádat. Zmíněné Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu, tzn. při přihlášení projektů do integrované výzvy řídicího orgánu!

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na některého z pracovníků oddělení řízení ITI.

Dne 15. 12. 2022 se uskutečnilo již 30. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, které proběhlo s ohledem na sváteční čas v online režimu. Na jednání byla představena situace s realizovanými a dokončenými projekty ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2014-2020 a zároveň byly projednání změny v projektech. Nicméně hlavním tématem jednání byl přenos aktuálních informací z rozbíhajícího se programového období 2021-2027 a připravovaného operačního manuálu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027.

Na jednání byl schválen i aktualizovaný harmonogram výzev ITI, v rámci kterého došlo k posunu pravděpodobného vyhlášení výzev na drážní infrastrukturu na 2. polovinu roku 2023. 

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty 2021-2027.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že dne 24. 11. 2022 byl v monitorovacím systému schválen první programový rámec ze strany řídicího orgánu. Jedná se o programový rámec pro Operační program Doprava. V kontextu vyhlašovaných integrovaných výzev řídicího orgánu budou moci být žadatelům vydána kladná Vyjádření Řídicího výboru (která jsou přílohami žádostí o podporu) a nic již nebude bránit realizaci projektů v Ústecko-chomutovské aglomeraci!

Svaz měst a obcí ČR pořádá 2. ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí ČR: O vodě, památkách a starostenských starostech, který se uskuteční dne 1. 12., a to jak prezenčně v Pražském Kině Přítomnost (nutná reigstrace zde), tak online na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR.

Tématem letošního ročníku budou udržitelná řešení v oblasti hospodaření s vodou a v přístupu k památkově a architektonicky významným budovám či turistického potenciálu obcí a měst. Reflektována bude také aktuální situaci energetické krize a celková náročnost výkonu funkce starostů a starostek.

Průběh loňského ročníku, vč. záznamu a dalších informací jsou dostupné rovněž na webových stránkách SMO ČR.