S postupující přípravou programového období 2021-2027 se opět posunula i příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+), kdy se některým jejím částem dostalo téměř finální podoby. V této souvislosti bychom Vás rádi znovu informovali, že byly zveřejněny aktuální pracovní verze analytické a strategické části ISg ÚChA 2021+, které je znovu možné připomínkovat. Upozorňujeme, že se pravděpodobně jedná o jednu z posledních možností, kdy bude možné se k těmto částem ISg ÚChA 2021+ vyjádřit před finálním schválením. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 13. 12. 2021.

Analytickou a strategickou část ISg ÚChA 2021+ v aktuálním znění naleznete v záložce Dokumenty 2021-2027.

Dne 24. 9. 2021 se uskutečnilo další jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, tentokrát v online režimu. Jedním z témat bylo projednání průběhu realizace nástroje ITI ve stávajícím programovém období 2014-2020 a rovněž projednání aktuální situace v přípravě nástroje ITI na programové období 2021-2027. Řídicí výbor ITI dále schválil aktualizovaný Harmonogram výzev ITI, o kterém bylo podrobněji informováno dne 7. 10. 2021 na webových stránkách ITI ÚChA v záložce Aktuality.

Řídicí výbor ITI rovněž vydal souhlasná stanoviska předkladatelům projektových záměrů přihlášených do Výzvy nositele ITI č. 53 a 54.

Výzva č. 53 – Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.

  • JURTA, o. p. s.

Výzva č. 54 – Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

  • Statutární město Děčín

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty (2014-20202021-2027).

V rámci programového období 2014-2020 již nejsou plánovány žádné další výzvy nositele ITI ÚChA, což deklaruje i aktualizovaný Harmonogram výzev ITI schválený na jednání Řídicího výboru ITI ÚChA dne 24. 9. 2021.

V současnosti probíhají intenzivní přípravy nového programového období 2021-2027, díky čemuž budou z důvodu zachování maximální transparentnosti vyhlášeny výzvy k předkládání strategických projektů pro zařazení do programových rámců. Projekty, které splní podmínky a kritéria těchto výzev budou propsány přímo do programových rámců neboli akčního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+, což je nezbytné pro získání finanční podpory prostřednictvím nástroje ITI ÚChA. Vyhlášení této výzvy se v tuto chvíli předpokládá na přelomu roku 2021/2022, nicméně je vázáno na schvalovací proces operačních programů. Žadatelé budou ohledně vyhlášení těchto výzev informováni zde na webu ITI ÚChA v sekci Výzvy a na všech úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Rádi bychom Vás informovali, že je aktuálně možné připomínkovat strategickou část Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+). Připomínky mohou zasílat jak potenciální nositelé projektů, jejich partneři, tak široká veřejnost. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 25. 8. 2021.

Strategickou část ISg ÚChA 2021+ v aktuálním znění (verze 1.4) naleznete v záložce Dokumenty 2021-2027.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 24. 6. 2021. Jedním z témat bylo projednání současné situace ve stávajícím programovém období 2014-2020 a rovněž projednání nového programového období 2021-2027 včetně připravované Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+ a chystaného Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů. Řídicí výbor schválil znění a vyhlášení dvou závěrečných výzev nositele ITI ÚChA na základě čehož byl schválen aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty (2014-20202021-2027).