Rádi bychom Vám touto cestou zprostředkovali možnost zúčastnit se plánovaných akcí. Jedná se o:

 1. kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí "Obnova území" s přímou vazbou na OPST se uskuteční dne 7. 9. 2023 v Mostě. Bližší informace  odkaz na registraci naleznete v pozvánce.
   
 2. webinář "Nadnárodní finanční zdroje" se uskuteční online dne 12. 9. 2023. Bližší informace a odkaz na registraci naleznete v pozvánce
   
 3. workshop "Inspirace pro transformační projekty – podpora kulturních a kreativních odvětví, cestovního ruchu, podnikání a lákání talentů" se uskuteční dne 19. 9. 2023 v Karlových Varech. Bližší informace a odkaz na registraci naleznete v pozvánce.
   
 4. workshop "Životní prostředí a klima – příprava projektů a představení nových závazných pravidel" se uskuteční dne 21. 9. 2023 v Ústí nad Labem. Bližší informace a odkaz na registraci naleznete v pozvánce.
   
 5. konference "Příležitosti a bariéry komunitní energetiky v ČR" se uskuteční dne 21. 9. 2023 v Ústí nad Labem. Bližší informace a odkaz na registraci naleznete v pozvánce.
   

Dne 11. 8. 2023 ve 12:00 byl ukončen příjem formulářů strategických projektů v rámci výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Konkrétně se jednalo o:

 • Výzvu ITI č. 21 - Sociální bydlení II.
 • Výzvu ITI č. 22 - Výstavba tramvajových a trolejbusových tratí
 • Výzvu ITI č. 23 - Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

Nyní bude na straně nositele ITI započat hodnoticí proces, jehož výsledky budou zveřejněny pravděpodobně v průběhu září 2023. V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA.

Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh naleznete v sekci Archiv výzev.

Rádi bychom Vás informovali, že v současnosti je realizace strategických projektů v plném proudu, jelikož jim jsou ze strany řídicího orgánu IROP již vydávány právní akty! Tím se mohou prozatím pyšnit projekty v oblasti základních škol a rozvoje ekologické hromadné dopravy. Na svůj právní akt rovněž čekají projekty zaměřené na cyklodopravu či revitalizaci knihoven.

Dne 28. 6. 2023 se uskutečnilo již 32. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Na jednání byla představena situace s realizovanými  projekty ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2014-2020. Nicméně hlavním tématem jednání byl přenos aktuálních informací z rozbíhajícího se programového období 2021-2027, schvalování Výzev ITI č. 21, 22 a 23 i představení postupu v rámci metropolitní spolupráce. Mimo jiné byla členům ŘV ITI představena mapa projektů i plánovné další kroky v rámci publicity.

Podrobnější informace z jednání jsou dostupné v zápisu, který je zveřejněn v sekci Dokumenty 2021-2027.

V návaznosti na zbývající finančními prostředky došlo dne 3. 7. 2023 ve 13:00 k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI), konkrétně se jedná o:

 • Výzvu ITI č. 21 - Sociální bydlení II.
 • Výzvu ITI č. 22 - Výstavba tramvajových a trolejbusových tratí
 • Výzvu ITI č. 23 - Modernizace tramvajových a trolejbusových tratí

Vyhlášené výzvy ITI vychází z harmonogramu výzev ITI ÚChA, který byl schválen Řídicím výborem ITI dne 6. 4. 2023. Výzvy ITI jsou otevřeny do 11. 8. 2023 do 12:00. Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh (hodnoticí kritéria a formuláře strategických projektů) naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že v sekci Jak podat projekty jsou zveřejněna doporučení pro vyplňování formulářů strategických projektů. Dále je možné využít i prezentace z dřívějších seminářů pro žadatele, které jsou taktéž vloženy v rámci zmíněné sekce na tomto webu.